Advokat i Århus til fælles forældremyndighed og bopælssager

Jura er et bredt område, og det er derfor heller ikke så underligt, at de respektive advokater i Århus er specialiseret inden for forskellige områder. På et advokatkontor i beliggende i centrum af Århus finder man en advokat, der er specialiseret inden for familie- og arveret – heriblandt med et stort fokus på bopælsforælder ret og fælles forældremyndighed blandet andet.

Dette advokatkontor i Århus har kontorer i henholdsvis Århus og Randers, og fælles forældremyndighed samt bopælsforælder sager er et område, hvor det at få hjælp af en advokat, ofte kan være den rette udvej i komplicerede situationer.

Hvad dækker begreberne fælles forældremyndighed og bopælsforælder over?

Inden for området, foreskriver forældreansvarsloven, at et barn altid har ret til 2 forældre. Med dette for øje tager loven derfor udgangspunkt i den såkaldte fælles forældremyndighed. Fælles forældremyndighed medfører, at forældrene skal være enige om de væsentlige beslutninger, der skal tages vedrørende barnets ve og vel. Hvis man bevæger sig over mod begrebet ”bopælsforælder”, så dækker det over, hvem der skal træffe dagligdagsbeslutninger. Det ene begreb udelukker for vidt ikke det andet, og har man svært ved at beslutte, hvem der skal være bopælsforælder, eller om der skal være fælles forældremyndighed, så kan det anbefales, at man tager fat i sin advokat i Århus.

Forældresager er blot et af de områder, som din advokat i Århus kan være behjælpelig med, og ønsker man mere information, er man altid velkommen til at kontakte advokatkonteret.

You may also like...