Hvordan kan et bosted hjælpe og støtte udsatte familier?

Der findes de familier, som har problemer med at få tingene til at hænge sammen. Hvis der er tale om problemer, som går ud over børnene og måske endda ender ud i decideret omsorgssvigt, så kan det være nødvendigt at bede om hjælp. I visse tilfælde, såfremt man ikke selv beder om hjælp, vil man nogle gange gribe ind fra kommunens side. Det er en situation, som man i så vidt muligt omfang selvfølgelig skal undgå, da det kan være traumatiserende for både børn og forældre. Derfor er det også rigtig vigtigt, at forældre, som ikke selv kan klare det, får den hjælp, de behøver. Her kan et bosted være den rette løsning. Holmegaardshuset er ét af de steder, som tilbyder hjælp og støtte til både spædbørn, børn, unge, familier og forældre. Men hvorfor og hvordan kan det hjælpe at tage ophold?

Afhængig af, om det er et barn eller en familier der tager ophold, og om det er planlagt eller akut, er der forskellige måder, man på bosteder kan hjælpe. Hvis der er tale om et barn, der ankommer akut, vil der være en masse smerte forbundet med flytningen. Barnet har ofte en masse vrede og frustrationer, som pædagogen skal være i stand til at reagere rigtigt på. Barnet skal pludselig vænne sig til helt nye omgivelser og nye mennesker, og derfor er det helt essentielt, at der ydes dyb støtte i denne fase.

Det kan også være en kommende mor eller et forældrepar, der tager ophold på Holmegaardshuset. I disse tilfælde vil forældrene ofte have svært ved at aflæse barnets behov og reagere på dem. Derfor er der fokus på både at observere, hvordan de takler hverdagssituationer samt hjælpe dem med at udvikle de redskaber, der skal til for at varetage rollen som den gode forælder.

Hvad karakteriserer Holmegaardshusets tilgang?

Det, der særligt karakteriserer Holmegaardshusets tilgang til arbejdet, er deres fokus på faglighed, som understøtter arbejdet. Fokusset afspejles blandt andet i de interne og eksterne uddannelser, de tilbyder. De interne er rettet mod de ansatte, der hvert år gennemgår opkvalificering. Det indebærer mindst 40 lektioners undervisning. Pædagogens faglighed er essentiel både i forhold til at kunne takle de frustrationer og den smerte, som borgere kommer med, men også i forhold til at kunne skabe de rette forudsætninger for udvikling hos borgeren. Nogle af de faglige perspektiver, der lægger rammen for arbejdet, er mentalisering, moderskabskonstellationen, den narrative samtale og brug af mål og delmål. Du kan få indsigt i Holmegaardshusets faglighed på enten deres hjemmeside eller på bloggen.

Mål og delmål skiller sig en smule ud fra de resterende, da den udspringer fra eksterne krav. Når en borger kommer til Holmegaardshuset, vil der også følge nogle mål med fra sagsbehandleren. Det er disse mål, som Holmegaardshuset skal konkretisere, splitte op i delmål og gøre dem mere håndgribelige for borgeren. Hvis man som borger bliver præsenteret for meget overordnede mål, der ikke virker operationaliserbare, kan det virke utroligt demotiverende, og målet kan synes meget langt væk. Derfor er det vigtigt, at pædagogen – i fællesskab med borgeren – arbejder på at gøre målene mere konkrete. Udover målene fra sagabehandleren er der også de, som Socialtilsynet har defineret. Disse er af mere generel karakter og er nogle, som Holmegaardshuset skal arbejde hen mod i alt deres arbejde. Det er altså en måde at arbejde med kvalitetssikring.

Du kan finde virksomhedsinformation på Holmegaardshuset her.

You may also like...