Holmegaardshuset prioriterer høj faglighed

Faglighed er noget, man dyrker og investerer i, på Holmegaardshuset nær Næstved. De ansatte repræsenterer en bred vifte af uddannelser, viden, kurser og kompetencer. Og der investeres jævnligt i efteruddannelse for personalet. Det kommer eksempelvis til udtryk i den årlige opkvalificering, som alle ansatte undergår. Holmegaardshusets uddannelser spænder over interne og eksterne, hvor fokus er ny viden og implementering i praksis. Det er altså ikke bare tale om varm luft, når Holmegaardshuset beskriver, at fagligheden er vigtig.

Hvorfor er fagligheden vigtig?

På Holmegaardshuset arbejder man med børn, unge og familier, som kommer enten planlagt eller akut. Det, der kendetegner borgerne, som kommer på stedet, er, at de ofte har været udsat for omsorgssvigt eller andre traumer, som har sat sine spor. Nogle gange er der tale om børn og unge, som er blevet tvangsfjernet, og som skal forholde sig til den nye og meget hårde situation, de er sat i. Det kan medføre følelser som vrede og frustration, og det kan gå udover pædagogen, som potentielt opfattes som systemets repræsentant.

Det kan også være en hel familie eller et sæt kommende forældre, der tager ophold på Holmegaardshuset. Forældrene kan have deres egne problemer eller erfaringer med svigt, som gør, at de ikke er i stand til at læse eller reagere godt nok på børnenes følelser. Der kan desuden være eksterne faktorer som dårlig økonomi eller problemer med myndigheder, som gør, at der ikke er overskud til børnene.

Uanset hvilket et tilfælde, der er tale om, er det essentielt, at pædagogen kan sætte sig ind i borgerens sted og arbejde med problemerne på en hensigtsmæssig måde. Målet er, at borgerne skal udvikle sig og opnå nye perspektiver, der kan hjælpe med at øge deres livskvalitet – både på individplan og på familieplan. Og her spiller fagligheden på Holmegaardshuset altså en essentiel rolle, hvis dette skal lykkes.

Bliv selv klogere

Holmegaardshuset udarbejder hyppigt indhold, som ligger inden for det socialpædagogiske felt, og som er relevant både for fagfolk og for private. Hvis du er interesseret i at få nye perspektiver og viden, som kan være behjælpeligt i forhold til egen børneopdragelse eller lignende, så besøg Holmegaardshuset blog eller deres Linkedin. Udover at blive klogere, kan du også få gode tips til, hvordan du kan forebygge mobning, idéer til hvad I skal lave i ferierne og så videre.

You may also like...